Barvy a naše emoce aneb chromoterapie - léčení barvami

Červená = stůj, zelená = jeď, čtverec oblíbený u mužů, kruh u žen... Věci kolem nás nám předávají informace. Na většinu věcí máme určité vzpomínky a s nimi spojeném vlastní pocity.

 BARVY

listyAsi nejzákladnější informace ze světa kolem nás jsou pro naše oči barvy. Díky světlu ze sluníčka a schopnosti povrchu objektu vidíme rozdílné barvy. člověk je schopen vnímat asi 17 000 barev. To už je celkem hodně možností, které v nás mohou vyvolat pocity. Většinu těchto emočních spojení si vytváříme sami v dětství. Uvidíme určitou barvu a přiřadíme si ji k určité události. Pokud jsou tyto události dostatečně emočně silné, zanechají v nás tento pocit na celý život. Například když jsme leželi v kočárku a koukali se na zelené listí tančící ve větru. Většina miminek tenhle pohled udivuje a dokážou se s úžasem koukat na tento děj dlouhou chlívy, většinou je dítě klidné, uvolněné a soustředěné. Je možné, že toto jsou ty chvíle, kdy s další zelenou barvou přírody v nás zůstane pocit klidu. Poté když v dospělosti je člověk obklopen zelenou barvou, je klidnější než když by měl kolem sebe vše červené. Takhle to máme se všemi barvami. Pocit nebezpečí a ostražitosti nám navozují třeba barva žlutá ohraničená černou - barva kůže mloka, tyto barvy mají i zvířata instinktivně zapsané jako varování před nebezpečím. Člověk toto využívá na varovných cedulích. 

Takže barvy ať o tom mnohdy nevíme, hrají v našem životě velkou roli a ovlivňují naši náladu. Tu navenek prezentujeme oblečením, které si oblékáme. Zpětně tyto barvy oblečení nám náladu můžou vracet a udržovat nás v ní po zbytek dne.

Důležité je ale poznamenat, že každý člověk je individuální a působí na něj barvy jinak. Uvedeme vám zde orientační přehled spojení barev a emocí. Tyto tabulky, byly vytvořeny psychology, kteří zprůměrovali odpovědí z dotazníku. 

Červená - síla, energie, vášeň, vztek bolest, přátelství, pevnost, vitalita, ...
Růžová - láska, ...
Oranžová - sebeuvědomění, tvořivost, charisma, humor, poznání, tvořivost, ctižádost, ...
Žlutá - moudrost, učení, smích, radost, ostražitost, mládí, ...
Modrá - mír, emocionální zdraví, klid, důvěra, ticho, mír, spolehlivost, smutek, ...
Zelená - láska a úcta k přírodě, fyzické zdraví, obnova, svoboda, štěstí, ...
Fialová - spirituality, krása, bohatství, hrdost, inteligence, luxus, ...
Bílá - soustředění, čistota, nevinnost, chlad, ...
Černá - individualita, hrozba, smutek, moc, pokora, skromnost, tajemno, ...  

Popravdě bychom jsme se těmito tabulkami ani nezabývali, protože bez hlubšího pochopení a dané situace jedince může dojít ke špatnému vyložení. Popřípadě přečíst si pár knížek, ať hlouběji porozumíte dané problematice.

Proto doporučujeme, ať si každý vytvoří sám svou individuální tabulku. Stačí se zadívat na danou barvu, přemýšlet o ní a poté si zapsat, co vás napadne, ať už pozitivní tak i negativní emoce. Takto vytvořená tabulka barev a emocí už může něco říct o vaší osobnosti a konkrétním naladění. Barvy, které často v obrazcích používáte nebo nosíte, budou zastupovat vaše emoce.

CHROMOTERAPIE - LÉČENÍ BARVAMI

Chromoterapie se řadí mezi alternativní léčebné metody, která využívá k harmonizaci těla a duše barvy a světlo - používaný v léčebném postupu tzv. arteterapie. Jak jsme si již uvedli, tak barvy i světlo na každodenně z nás působí, ovlivňují naše nálady, pocity a energie, ovlivňují naše vnímání okolního světa, štestí, smutku a bolesti.

Léčbu barvami znali již staří Číňané, Řekové a Egypťané i indiánské kmeny. Barvy považovali za božské symboly a to napomáhalo udržovat správnou rovnováhu v těle. S barvami kolem nás bylo podle nich velice úzce provázáno celkové zdraví člověka. Navíc už tito naši předkové věděli, že každý lidský orgán je mimo jiné také naladěn na určitou barvu a každá barva odráží jistou energii světla, čehož pak dokázali využívat při léčení.
 
Takže když si vy nebo děti vysypáváte obrázky nebo mandaly barevným pískem, nevědomky si vybíráte barvy podle vašeho duševního i fyzického stavu a sami si takto pomáháte dostat celé tělo do rovnováhy...
pav_barevny